top of page

7 лъжи относно секса - част 1

от Алис Фрайлинг

Една от най-разрушителните и широко разпространени лъжи в нашето общество е, че любовта и утвърждаването идват чрез секс.


Историята ни учи, че хората вярват на онова, което искат да чуят. Феномен като робството в САЩ или Холокоста под управлението на Хитлер са базирани на лъжи, които хората са избрали да вярват. Като общество ние жадуваме за интимност и вярваме лъжата, че сексът има силата да задоволи тази жажда. Ние сме хора, които копнеят да бъдат обичани, докосвани и разбирани в свят с намаляващи семейни връзки и с дисфунция на взаимоотношенията. Ние търсим връзка със себе си и околните чрез музика, компютри, спорт и материални притежания. И търсим връзки чрез секс.


Примамката на секса е изключително силна. „Опитай само веднъж и ще бъдеш удовлетворен.“ „Впусни се в разнообразие и няма да ти е скучно.“ „Да живееш без секс означава да пропускаш живота.“ Сексуалната опитност се вижда като лично право, нужда, която трябва да бъде посрещната и норма, която да бъде приета.

Трагедията тук е, че хората умират от емоционален глад и търсят храна на погрешните места. Бих искала да идентифицирам 7 лъжи, които нашето общество ни казва относно секса.


Лъжа 1: Сексът създава интимност.

Много от онези, които се ангажират в сексуална дейност извън брака са водени не само от бушуващи хормони, но също от копнежа за истинска интимност с друг човек. Те вярват, че физическия съюз създава емоционална, интелектуална и духовна връзка. Истината обаче е, че физическата интимност и по-конкретно сексът е израз на интимност, а не средство за постигането ѝ. Истинската интимност произхожда от вербално, емоционално, духовно и физическо общение. Интимността, на практика, няма почти нищо общо с нашите сексуални органи. Една проститутка може да излага на показ своето тяло, но взаимоотношенията ѝ не могат дори малко да бъдат наречени интимни.


Лъжа 2: Започването на сексуални взаимоотношения в началото на връзката ще ви помогне да се опознаете и по-късно ще задълбочи връзката ви.

Сексът е изкуство, което трябва да се усвои. Най-добре е да бъде научено в безопасната среда на законния брак. Истината е, че когато необуздана физическа близост доминира във взаимоотношението, останалите части на това взаимоотношение страдат. В здравите бракове сексът заема своето естествено място сред интелектуалните, емоционалните и практичните аспекти на живота. Женените двойки прекарват по-малко време в леглото, отколкото в разговори, в разрешаване на проблеми и емоционално общение. Лъжата, че извънбрачния секс те подготвя за брака, отхвърля факта, че сексуалното щастие расте само през годините на споделена интимност в много области на живота.


Най-добрият секс започва в ума. Зависи не от чувствени стимулации, а от интимното познаване на твоя партньор. Библията използва думата „познавам“, за да опише сексуалния акт: „Адам позна жена си, Ева и тя зачена.“ (Бит. 4:1). Този подбор на думи издига човешката сексуалност над обикновената животинска такава, където наличността е основното изискване. В човешката сексуалност интимността расте с познаването, а познаването идва от посвещението.


Лъжа 3: Сексът без дългосрочно обвързване е забавен и освобождаващ.

Това пропагандират филмите. И това обещава нашето общество, но тези, които се задоволяват с краткосрочен секс, се задоволяват с второкачествен такъв. Журналистът Джордж Ленърд наблюдава проблема така: „Случайният, неангажиран секс не може да се нарече пиршество – не е дори хубав сочен сандвич. По-скоро прилича на ядене от верига за бързо хранене в пластмасови опаковки. Пиршеството на живота е на разположение само на онези, които искат да се ангажират с живота на дълбоко лично ниво, давайки всичко и не задържайки нищо.“


Такъв тип доверие е от особена важност, както за мъжете, така и за жените. Но по някаква причина сексът без обвързване е изключително деструктивен особено за жените. Би било грешка да се каже, че понеже мъжете и жените са равни, то те са еднакви. По причини, които ние не разбираме напълно, жените страдат много повече от скрити страхове и от липсата на доверие, които са резултат от секса без обвързване. Добрият секс – който може да бъде лечебно средство с течение на времето – изисква доверие, което се развива най-добре в контекста на доживотно брачно посвещение.


Лъжа 4: Ако не си сексуално активен, вероятно си потиснат, болен или превзет.

Това може да бъде много смущаваща лъжа. Но е факт, че преждевременния секс се отразява зле на твоето емоционално, физическо и културно здраве. Интересно проучване на Indiana University сочи, че сексуално активните тийнейджъри са по-предразположени към злоупотреби с алкохол и наркотици, имат повече проблеми в училище, а сексуално активните тийнейджърки са по-предразположение към депресия, имат ниско самочувствие, чувстват се самотни по-често и правят повече опити за самоубийство.


Едно проучване, направено сред повече от 80 общества, вариращи от примитивни до модерни цивилизации показва стабилна зависимост между величината на сексуалното въздържание и нивото на социалния прогрес. Култури, които са по-сексуално толерантни показват по-малко културна енергия, креативност, интелектуално развитие и по-бавен общ културен възход. Защо ние като личности и общества сме готови да разменим своята енергия, креативност и интелектуално развитие за моментно сексуално удоволствие? Защото сме повярвали на лъжата, че забавеното удовлетворяване е репресивно и прекалено, и смешно скромно.


Лъжа 5: Сексът е свобода.

Предбрачният секс едва ли може да се нарече израз на свобода. Хората, които са сексуално активни заради натиска от страна на връстниците си не са свободни. Те са хванати в капана на хорското мнение в тяхната група. Никой, който се ангажира в каквато и да е дейност, за да впечатли мнозинството, не е наистина свободен. Свободата е способността да избереш най-здравословния, най-любящия и най-мъдър начин на действие.


Истинската свобода, казва Исус, идва от вярата в истината. „Истината ще ви освободи!“ В контраст на освобождаващата истина, Божият враг говори лъжи. „Той беше открай време човекоубиец и не устоя в истината, защото в него няма истина. Когато говори лъжа, той говори своето, защото е лъжец и баща на лъжата.“ (Йоан 8:44). Нашето общество е станало гласът на лъжата, че предбрачния секс е израз на свобода.


Лъжа 6: Със сигурност Бог разбира, че сме в XXI век! Как може все още да казва тогава, че сексът извън брака не е реден?

Бог наистина разбира, че живеем в XXI век. И също така разбира, че убийството, кражбата и прелюбодейството са също толкова нередни и вредни, както и по времето на Моисей, когато той е получил Десетте заповеди. В седмата заповед Господ казва „Не прелюбодействай!“ (Изх. 20:14) Бог не си е променил мнението.


Описанието, което Исус дава за злото в човешкото сърце отива далеч над прелюбодейството и включва всякакво сексуална нечистота „блудство“ (Марк 7:21). Павел, апостол на ранната църква, предупреждава църквата в Коринт да бягат от блудството (1 Кор. 6:18) и увещава младата църква в Ефес: „А блудство и всякаква нечистота или сребролюбие даже да не се споменават между вас, както прилича на светии…“ (Ефес. 5:3).


Авторът на посланието до евреите пише: „Женитбата нека бъде на почит у всички и леглото – неосквернено, защото Бог ще съди блудниците и прелюбодейците.“ (Евр. 13:4) Да се пази брачното легло чисто означава предвидливост във връзката, както и вярност по-късно в самия брак.


Бог не ни е дал тези правила, защото иска да ни развали удоволствието. Та нали хормоните са Негова идея! Далеч от това да е против нас Бог, нашият Създател, ни е дал указания, за да можем да имаме най-добрата, задоволяваща сексуална опитност – в брака. Хормоните са нещо добро. Сексът е нещо чудесно. Изборът на предбрачна чистота и брачна вярност не е отказ от правото ни на удоволствие, а избор да преживеем секса в най-здравословния и щастлив контекст.


Лъжа 7: Не можете да докажете, че чакането е най-доброто. Може би наистина не си струва да се чака. Може би е най-добре да вземем, каквото можем, когато можем.

Има известна истина в тази лъжа. Не можем да докажем, че чакането да преживеем секса в брака е начин да се преживее секса по най-добрия начин. Не можем да го докажем, защото не може да имаш нещата и по двата начина. Или чакаш или не чакаш. Никога няма да знаеш какво пропускаш, в неизбрания от теб начин.


Това обаче не ни оставя без доказателства. За християнина покорството на Божиите заповеди включва доверие, че Бог знае какво е най-добро за нас, макар и не винаги да долавяме причините, които се крият зад мнението Му. Изборите, които правим относно сексуалното си поведение изискват вяра в истини, които може и да не разбираме. Бог е искал от израелтяните да се покоряват на една камара закони, които ние сега можем да видим, че са били добри например за тяхното здраве, макар и те тогава да не са разбирали защо е необходимо да им се налагат такива странни правила.


Вижте например Левит 15:2, 9, 10: „Ако човек има течение от тялото си, той е нечист поради течението си… Всяко седло, на което би седнал онзи, който има течението, ще бъде нечисто. И който се допре до каквото и да е нещо, което е било под него, ще бъде нечист до вечерта; и който понесе това нещо, нека изпере дрехите си и се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта.“ Преди хиляди години никой не е и чувал за микроорганизми, които носят болести. Ако някой младеж е роптаел, че Бог не му позволява да язди на същото седло, на което е яздил негов приятел с течение, би ли разбрал по-добре, ако Бог му дадеше научно обяснение върху венерическите болести? Не мисля.


По същия начин, има духовни, емоционални, физически и психически причини, по които Бог е ограничил сексуалното сношение да бъде само за брака. Някои от тези причини са отвъд нашите представи и разбирания. Ние просто трябва да се доверим, че Бог знае кое е най-добро за нас.


Когато живеем в пределите на Божиите ограничения, ние живеем с вяра в един любящ Бог. Сексуалната чистота е най-после израз на нашата увереност в Божията добрина, индикация за нашето доверие в Исус. „Вие сте Ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам.“ (Йоан 15:14). „А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат.“ (Евреи 11:1). Да живееш с вяра означава да прилагаш тази дефиниция за вяра в ситуациите, в които се намираш. Ние упражняваме вяра и покорство не заради нещата, които знаем, а заради Личността, Която обичаме, самият Исус.


Това е един от най-големите проблеми на вярата в живота. Ако решите да чакате, ще ви трябва много кураж и сила. Ако решите да не чакате, никога няма да познаете дали напрежението от въздържанието си е струвало. Не можете да изпитате и двете неща. Никой не може да ви докаже дали предбрачната чистота си струва. Медицински, психологически и социологически факти силно подкрепят позицията, че сексът извън брака не е добър за нас. Но в крайна сметка става дума за проблем на вярата.


Изборите, свързани със сексуалното поведение, които правите, може да се окажат един от основните начини, по които Бог ви призовава да изразите своята вяра. Осмелявате ли се да бъдете различни? Осмелявате ли се да вярвате истината на Божието слово, дори когато тя противоречи на повечето от лъжите, които ви заобикалят? Бог ви призовава към този тип радикална вяра.


(продължава в следващия брой)

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page