top of page

Вяра, която мисли

IFES

Студенти достигат студенти с Евангелието по целия свят.

IFES е общност от студенти, служители и поддръжници, които имат една обща цел – да прославят Бога като активно споделят Евангелието сред студентите от всяка нация. В момента ние работим в над 170 страни.  

Ние сме евангелско движение, което отделя основно място на Библията – нейното проповядване, преподаване и изучаване. Ние се стремим да помогнем на студентите да признаят господството на Христос във всеки аспект на живота и интелектуалното търсене.

Всички национални студентски движения към IFES се стремят да свидетелстват за Христос по дoстъпен и разбираем начин за специфичната за тяхното общество култура. Те работят в тясно сътрудничество с Църквата в своята страна, където това е възможно.


 

Всички национални движения споделят три основни цели:

  • Евангелизаторство – да прогласяват Исус като Спасител, Господ и Бог на студентите във всяка страна по света и да водят студентите към лична вяра в Христос.
     

  • Ученичество - да насърчават живот на посвещение и духовно израстване сред студентите, които участват в нашите движения и да ги подготвят да служат на своите семейства, църкви и общество.
     

  • Световна мисия – да насърчават студентите да отнесат благата вест за Исус Христос до всички народи по света, да станат общности от свидетели, които да са сол и светлина във всички обществени и културни сфери.

bottom of page