Вяра, която мисли

ЕКИП

Нашият екип е създаден от група от работници и доброволци.
Техните усилия са насочени към служение сред студентите и споделяне на Божията любов с тях. Всяка академична година екипът се старае да бъде ментор за студентите, да разработва и снабдява студентските групи с необходимите им материали,
да организира студентски конференции и лидерски обучения,
да се моли с и за студентите.

Крейг
Уайрънс
Десислава Момчева

Координатор 

(Източна България)

089 330 2539

desimomcheva@abv.bg 

Елизабет Хауълд

Координатор 

(Международни студенти)

089 448 3346

lizhowald@gmail.com 

Дарена Цонева-Димитрова

Финансов директор

089 448 3350

darenadimitrova@gmail.com 

Татяна Уайрънс

Коордниатор

(Западна България)

088 778 3659

tatyana_vlad@abv.bg 

Иван Иванов

Координатор 

(Централна България)

089 915 2412

ivanchoci90@gmail.com 

 
 
 
Управителен съвет на БХСС

Управителният съвет на БХСС е доброволен, функционален съвет, отговарящ за цялостното управление на ресурсите на движението.
В състава на Управителния съвет влизат завършили студенти и доброволци от БХСС.Ние приемаме номинации за нови членове
на всеки три години.

Хората, които понастоящем служат в този екип, са:

Мариета Маринова (председател)

Георги Койчев

Гергана Орманова

Мария Александрова

Христина Чайковска

За връзка с управителния съвет: office@bhss-org.com