Вяра, която мисли

РЕСУРСИ

Trilogy
Материали
за водачи

Полезни материали за
водене на малка група

Библейски
изучавания

Приготвени библейски изучавания за малки групи 

"Открий -
виж за себе си"

Дискусии върху евангелието 
според Йоан за търсещи

Блог на БХСС:
MISSIO DEI

Статии от студенти и
работници на БХСС

Вяра, която мисли;
любов, която действа.
Open Book

Архив на библейски изучавания

По-долу ще намерите списък с библейски изучавания, които можете да използвате за ваше собствено обучение и размисъл или за дискусия в малка група от вярващи. 

 
Вяра, която мисли;
любов, която действа.
Trilogy

Архив на Missio Dei

"Missio Dei" е издание на БХСС за студентски водачи. Във всеки брой ще намерите новини от студентското служение, интервю с едни от доброволците или студентските лидери, както и статии, свързани с духовното формиране и лидерството. Опитваме се също така да включваме полезни ресурси за лидерите.