Вяра, която мисли

РЕСУРСИ

Видеопроект: ТИ

 

** Това е поредица от интервюта на БХСС, в които представяме различни гледни точки по дадени теми. Публикуваните мнения във видеата са лични на авторите и БХСС не носи отговорност за тях, както и не винаги се идентифицира напълно с изказаните становища.

Вяра, която мисли;
любов, която действа.

Архив на библейски изучавания

По-долу ще намерите списък с библейски изучавания, които можете да използвате за ваше собствено обучение и размисъл или за дискусия в малка група от вярващи.