Трилогия "Историята на Храма"

БХСС ви кани на нашето манускриптно индуктивно библейско изучаване върху една велика тема в Библията - Храма на Бога. 

Храмът с текст.jpg

18 - 22 септември 2020

(Крайният срок за записване е 01.09.2020)

Зуум среща

20 лв за студенти / 25 лв за нестуденти

(таксата включва всички материали, които ще ви изпратим, свързани с изучаването)

БХСС ви кани на "Tрилогия" - нашето виртуално манускриптно индуктивно библейско изучаване. Ще разгледаме великата тема в Библията: Храма. Тази тема започва от първите страници на Писанията и продължава до самия край. Докато изучаваме заедно някои от основните пасажи, свързани с тази тема, вие ще можете да видите основната история на Библията, както и да получите помощ, докато изучавате Библията самостоятелно.

Поради ситуацията в света сега решихме да проведем тазгодишното изучаване онлайн чрез Zoom.

 

Програмата за Tрилогия:

18.09 (петък)

19:00 - 22:00   Въведение

19.09 (събота)

9:00 - 12:30     Еден

14:00 - 19:00   Ной и Авраам

20.09 (неделя)

13:00 - 17:30   Скинията

19:00 - 22:00   Скинията

21.09 (понеделник)

9:00 - 12:30     Храма

14:00 - 19:00   Храма

22.09 (вторник)

9:00 - 12:30     Исус

14:00 - 19:00   Църквата

** Моля, регистрирайте се и заплатете за конференцията не по-късно от 1 септември. След като получим вашата регистрация, ще ви изпратим материалите, както и линка за Zoom срещите. **