Трилогия "Проповедта на планината"

БХСС ви кани на Зуум "Tрилогия" - нашето виртуално манускриптно индуктивно библейско изучаване. Ще разгледаме великото послание на Исус върху темата за ученичество и живот в Царството Му.

6 - 11 април 2020

всяка вечер от 19:00

зуум среща

БХСС ви кани на Зуум "Tрилогия" - нашето виртуално манускриптно индуктивно библейско изучаване. Ще разгледаме великото послание на Исус върху темата за ученичество и живот в Царството Му.

След като получим вашиата регистрация, ще ви изпратим линка към зуум срещите и материалите, които ще са ви необходими за Трилогията. Участието в събитието е безплатно.