top of page

„Така трябва да свидетелстваш…“

от Веселин Кисьов, бивш член на Екипа на БХСС

Павел се защитава в Кесария пред Фест и Агрипа

Деяния 23:11 „А през следващата нощ Господ застана до него [до Павел] и каза: Дерзай, защото както си свидетелствал за Мене в Йерусалим, така трябва да свидетелстваш и в Рим“

Възможност за свидетелстване

Умишлено засягам тази тема в условията на карантина поради коронавирус. Ако четете това след карантината, вероятно няма да се замислите за затруднение поради липса на възможност.


В момента сме изолирани един от друг, но в момента, в който Исус се явява на Павел с това поръчение, той е в затвора. Там остава още две години. Въпреки това, там Бог му дава възможност да свидетелства на римския управител Феликс, на жена му Друзила, после на цар Ирод Агрипа II, на сестра му Верникия и на римския управител Фест. Дали щеше да достигне свидетелството му до тези държавници, ако не беше в затвора?


Днес, дори изолирани, сме многократно по-способни на връзка с другите – както по интернет, така и чрез обикновен телефон. Споделял съм благата вест на хора по интернет и Бог наистина им се е разкривал! Да, и от църковна общност са ставали част някои от тях. Веднъж, преди много години, една египтянка мюсюлманка прояви интерес как съм станал християнин и три вечери ме слушаше с голям интерес. Усетих, че Бог извърши нещо в сърцето й, след което на няколко пъти ми казваше да се моля за нея. Не знам какво се случва сега с нея, загубихме контакт, но знам, че в реалния живот не бих имал начин да разговарям с нея за Христос.


Свидетелство за какво

От стиха се разбира, че Господ се е явил на Павел и му каза: „както си свидетелствал за Мене в Йерусалим...“ Какво ще рече „за Мене“? Да свидетелства за Бога, както е свидетелствал в Йерусалим? – Да, но евреите вярвали в Бога и нямало нужда да им свидетелства за него. Ясно е, че в това видение Христос се явява на Павел. За Христос е призван да свидетелства. И днес много хора смятат, че вярват в Бога и нямат против да им се говори за това. Но не вярват в Христос. За него сме призвани да свидетелстваме.


Какво е свидетелство

Тук е използвана не думата „благовестваш“, а „свидетелстваш“. Някои вярващи считат, че е нужно да благовестват, като казват точно определени заучени думи. Преди време приятели ми разказаха за телевизионен водещ, който е невярващ, но на Възкресение (Великден) добре бил изказал благата вест. Обаче да свидетелстваш, означава да говориш за неща, на които си бил свидетел. Исус се е разкрил ясно в живота на Павел и той свидетелства за това. Ако Исус се е разкрил ясно в живота ти като Господ и спасител, свидетелствай за това! Ако не е – помоли Го да ти се разкрие като Господ и спасител!


Божие водителство

Бог изпраща Павел! Самият той не си измисля къде да ходи и на кого да говори. Не е поради добре обмислената му стратегия. И ти се моли за такова водителство!


Смелост

„Дерзай“ означава „бъди смел“. Едни от нас са по-смели, други – по-страхливи. Понякога склонността към безразсъдно поведение също бива възприемана като смелост. Но призивът на Исус към Павел няма отношение към естествените ни предразположености. Христос казва това на Павел, т.е. нужна ни е смелост, която идва от Самия Него.


Успех

„…Както си свидетелствал за Мене в Йерусалим, така трябва да свидетелстваш и в Рим“. Звучи като: „Изпълни успешно едната мисия. Пращам те на следващата.“ Но не! Как е минало свидетелството в Йерусалим? Точно както Исус вече е предупредил Павел, че ще мине. Павел разказва на евреите в защитата си:

„И като се върнах в Йерусалим, когато се молех в храма, се отнесох и Го видях [Христос] да ми казва: Побързай да излезеш скоро от Йерусалим, защото няма да приемат твоето свидетелство за Мен.“ (Деяния 22:17-18)


Мисията не е минала успешно, а Исус го праща по същия начин да свидетелства и в Рим?


Важно е да свидетелстваме за Христос и под Божие водителство. Резултатите са от Бога. Вярвам в това, че Бог не отнема свободната воля на хората и те могат да изберат да го приемат или да го отхвърлят.


В Деяния 24 Павел свидетелства на Феликс и Друзила. Авторът Лука споменава, че тя е юдейка. От една страна, това може да загатва защо проявява интерес към учението на Павел. Но от друга страна, сигнализира за нередност, на която авторът обръща внимание. Според юдейския закон юдеите нямали право да се бракосъчетават с езичници, какъвто е Феликс.


Юдейският историк Йосиф Флавий, който живее по времето на Апостол Павел, разказва за Феликс и Друзила. Друзила е юдейска принцеса, дъщеря на Ирод Агрипа I (който убива апостол Яков, братът на Йоан и хвърля в затвора Петър – Деяния 12). Тя е и сестра на Ирод Агрипа II, наречен „цар Агрипа“ в Лука 25-26, както и на Верникия, която заедно с цар Агрипа изслушва свидетелството на Павел.


Цар Агрипа дава сестра си за жена на Азиз, цар на Емеса (днес град Хомс в Сирия). За да се случи този брак, предварителното условие е Азиз да бъде обрязан и да приеме юдейската вяра. Преди това Друзила е била обещана на принц Епифан, синът Антиох IV, цар на Комагена, но понеже той не спазва обещанието си да приеме юдаизма, до брак не се стига.1


Но и бракът на Друзила с цар Азиз не издържа дълго. Докато римският управник Феликс е прокуратор на Юдея (т.е. съдия и главнокомандващ), там вижда Друзила и се влюбва в нея. Йосиф Флавий, който е връстник на Друзила, разказва: „тя действително превъзхождаше всички други жени в красотата си“. Феликс изпраща при нея свой приятел, юдеин от Кипър на име Симон, който се представя за магьосник. Симон полага усилия да я убеди да изостави настоящия си съпруг и да се омъжи за Феликс. Обещава й, че това ще я направи щастлива жена. Освен това, лошото отношение на сестра й Верникия заради красотата й, също съдейства за това Друзила да отстъпи от юдейския закон и да се омъжи за Феликс.2


Феликс има склонност към вземане на подкупи (Деяния 24:26). С това, че прелъстява чужда жена, историята наподобява малко на тази с изобличението на Ирод Антипа от Йоан Кръстител заради това, че неправомерно притежава жената на брат си. Но Феликс е езичник, затова посланието на Павел е отправено по по-различен начин:


„След няколко дни Феликс дойде с жена си Друзила, по произход юдейка, и изпрати да доведат Павел. Феликс чу от него за вярата в Христос Исус. Но когато Павел заговори за праведност, за въздържание и за идващия съд, Феликс се изплаши и каза: „Засега си върви. Когато намеря време, ще те повикам.“ Същевременно той се надяваше, че Павел ще му даде подкуп и затова често го викаше и разговаряше с него.“ (Деяния 24:24-26).


Феликс чува от Павел за вярата в Исус Христос, но праведността и въздържанието не му се нравят, макар и мисълта за бъдещия съд да го уплашва. Вика често Павел, за да разговаря с него, но не се възползва от неколкократната възможност да приеме Христос. Не се възползва от възможността и жена му Друзила. След време синът на Феликс и Друзила, както и самата тя, умират от много рядка смърт. През 79 г. вулканът Везувий (в Италия) изригва и залива целия град Помпей. Юдейската принцеса и синът й се оказват точно там в този момент и загиват.3


Благовестието на Павел може би е бил единственият шанс на Феликс и Друзила да бъдат спасени. Може би чрез твоето свидетелство Бог желае да даде последен шанс на някого или на много хора.


Заключение

Моли се!

Моли се за възможност!

Моли се за Божието водителство!

Свидетелствай за Христос!

Свидетелствай за това, което е направил в твоя живот!

Христос дава смелостта, която ти е нужна, а не склонност към безразсъдство.

Божията цел е човекът винаги да приеме Христос, но хората често ще отказват. Това да не те обезсърчава! Чрез твоето свидетелство Бог дава възможност за спасение!


БЕЛЕЖКИ:

1 Josephus Flavius, The New Complete Works of Josephus, rev. and exp. ed. (Grand Rapids, MI: Kregel, 1999), Jewish Antiquities, xx.7.1.

2 Пак там, Jewish Antiquities, xx.7.2

3 Josephus Flavius, The New Complete Works of Josephus, rev. and exp. ed. (Grand Rapids, MI: Kregel, 1999), Jewish Antiquities, xx.7.1


(Публикувано с любезното позволение на автора. Източник: https://www.hristiyanstvo.com/2020/05/svidetelstvash.html)

Последни публикации

Виж всички

Opmerkingen


bottom of page