top of page

Любов, която действа

АРХИВ - 2015

Лидерска конференция

Между 28-ми февруари и 3-ти март се проведе Лидерското обучение на БХСС в хотел „Сезони“, град Трявна. Основната тема на библейската конференция бе манускриптното изучаване на първите глави от Деяния на апостолите: от 1:1 до 6:7.

Летен проект

От 20-ти до 30-ти юли тази година се проведе нашия ежегоден Летен проект за културен обмен, отново спонсориран от Европейската програма Еразъм +. В проекта участваха 10 студента от Дания, 13 от Холандия и 13 от България. 

Трилогия

Една от кулминациите на лятото беше конференцията за индуктивно библейско изучаване „Трилогия“, която се състоя точно преди началото на новата академична година. Петнадесетте участници на конференцията прекараха седем часа на ден в продължение на една седмица, изучавайки книгата Откровение.

Форум

От 23-ти до 25-ти октомври се проведе ежегодният Национален Форум на БХСС под надслов "Като в огледало". Петдесет студенти, студентски работници и доброволци от цялата страна се събраха в уютния град Трявна и посветиха времето си да размишляват над своята идентичност в Христос. 

bottom of page