top of page

Трилогия

Една от кулминациите на лятото беше конференцията за индуктивно библейско изучаване „Трилогия“, която се състоя точно преди началото на новата академична година. Петнадесетте участници на конференцията прекараха седем часа на ден в продължение на една седмица, изучавайки книгата Откровение. Въпреки че тази книга е често пренебрегвана или рядко споменавана, защото може да е трудна за разбиране, тя съдържа много наистина практична информация за това какво означава да сме Божия народ в света днес. Вместо да слушаме проповеди или послания върху пасажите, ние изучавахме Откровение, използвайки манускриптния метод, което означава, че всеки от участниците прекара време в самостоятелно изучаване на текста чрез наблюдение на основните теми, повторенията и контрастите, образите и метафорите, литературните връзки и т.н. По време на този процес всеки оформяше въпросите, които възникват. След това се правеше обсъждане на въпросите в малки групи и накрая като голяма група, при което всеки имаше възможност да сподели своите виждания и какво текстът има да каже лично на него. Разгледахме исторически документи и научихме много за времето, в което са живели първите християни. По този начин разбрахме какво е означавало за тях получаването на това писмо от Йоан. Научихме много и за това какво представлява сам по себе си жанра Апокалипсис и направихме стабилни връзки с пророческите книги от Стария Завет, които използват същите образи.

Всеки се прибра у дома с ново разбиране за дълбочината на Христовата любов към нас, както и с подновен призив да бъдем верни ученици на Исус до край и да не правим компромиси с вярата или свидетелството си насред покварата в света. Въпреки че това е огромна задача, ние служим на един още по-велик Бог! „Аз съм Алфа и Омега,“ казва Господ Бог, „Който е, и Който е бил, и Който ще бъде, Всемогъщият.“ (Откр. 1:8)

bottom of page