top of page

Форум

От 23-ти до 25-ти октомври се проведе ежегодният Национален Форум на БХСС под надслов "Като в огледало". Петдесет студенти, студентски работници и доброволци от цялата страна се събраха в уютния град Трявна и посветиха времето си да размишляват над своята идентичност в Христос. Разгледахме кои сме в нашия Господ - че сме новородени Божии деца, царско свещенство, живи камъни и чужденци и пришълци на света. Размишлявахме и върху нашата стойност като жени и мъже; студенти и завършили в Христа; синове и дъщери, приятели и хора, копнеещи за специални взаимоотношения с човек от другия пол.

Всички бяхме предизвикани, изобличени и насърчени и си тръгнахме от там освежени и създали нови приятелства.

Бяхме предизвикани да запишем идеите, които най-силно са ни направили впечатление в кратък формат до 150 знака. Ето някои от тях:

 • Аз съм индивидуална царска особа в Христос.

 • Идеята на Богa е била красотата в разнообразието.

 • Не слабостите ни, а силните ни страни са голямата опасност за нас!

 • Аз съм ново създание в Христос, аз съм царско свещенство, аз съм чужденец и имам нов и различен живот за Бога!

 • Идентичността, която се оптиваме да намерим в света води до грях, а идентичността, която намираме в Бога води до вечен живот.

 • Ние ставаме едно с Бога, когато Той е в нас и ние сме в Него.

 • Мисията ни е да бъдем Негово отражение във всяка една сфера от живота си.

 • Грехът е резултат от това, че не вярваме в идентичността, която Бог ни дава.

 • Ако не се харесваме, това ще повлияе и на отношениета ни към другите.

 • Как работим, отнасиме се със семейството и парите си само по себе си е благовестие.

 • Ако нашата идентичност е намерена в Христос, тя не е базирана на това дали сме обвързани или не.

 • В Христос откриваме кои сме и за какво живеем. Той ни избра и ни определи да живеем за Негова слава, част от цялостното Му намерение за нас, което се осъщесвява във всичко и във всички.

 • По-блажено е да се дава, отколкото да се приема. Нека да откриваме в себе си щедростта и да помагаме на хора, които виждаме, че са в нужда.

 • Още преди да сме разбрали за Христос, ние сме били определени от Бога за добри дела.

 • Когато сме скрити в Хрисос, Той е Този, Който хората виждат.

 • Бог е моят небесен любящ Баща, а аз съм Негов възлюбен син.

 • Уникалността на човека се крие в несъвършенствата, които го характеризират и образуват неговата стойност.

 • Аз съм част от храм, който носи Божието присъствие.

 • Моята идентичност се определя от моето взаимоотношение с Исус. Вглеждайки се в Неговата същност, Той ни показва кои сме в Него и ни облича в Неговата съвършена праведност.

 • Красотата е в уникалкността. Трябва да сме благодарни на Бога за това, което сме, без да роптаем, а да се приемаме такива, каквито сме.

 • Ние сме избрани за време като това, да покажем славата на Нашия Цар!

 • Не можем да открием нашата истинска идентичност като я търсим… намираме я, когато търсим Бога!

 • Истинското себепознание започва като погледнем към Бога и видим начина, по който Той гледа на нас.

bottom of page