top of page

Лидерска конференция

Между 28-ми февруари и 3-ти март се проведе Лидерското обучение на БХСС в хотел „Сезони“, град Трявна. Основната тема на библейската конференция бе манускриптното изучаване на първите глави от Деяния на апостолите: от 1:1 до 6:7.

В събота, на 28-ми февруари,  се настанихме в хотела. Цялата организация беше на много високо ниво. По-късно вечерта бяхме разделени на малки групи, като условието беше всеки да изучава Божието слово на маса със студенти от друг град. По този начин имахме възможност да научим повече един за друг и за общото ни служение към БХСС в различните населени места.

На следващата неделна сутрин (01.03.2015 г.) всички присъстващи участници написахме молитвените нужди за своите студентски групи и после ефектно ги залепихме по градове върху картата на България, за да може заедно да се молим за тях. Друго изграждащо духовно упражнение беше четенето на Псалм 24, като всички се разделихме по гласове: мъжки, женски и заедно. Така усетихме силата на общия зов към Бога.

 

През неделния ден имахме  тихо време, през което успяхме да изпитаме сърцето си дали е чисто. Ако нещо ни отделяше от Исус имахме възможност да се молим и визуално да изразим този процес чрез умиване на ръцете с вода – силно преживяване за всички, престрашили се да излезат отпред и да „измият“ тежестта на греха. Таня и Крейг усмихнато съдействаха през целия този процес.

Между 28-ми февруари и 3-ти март се проведе Лидерското обучение на БХСС в хотел „Сезони“, град Трявна. Основната тема на библейската конференция бе манускриптното изучаване на първите глави от Деяния на апостолите: от 1:1 до 6:7.

В събота, на 28-ми февруари,  се настанихме в хотела. Цялата организация беше на много високо ниво. По-късно вечерта бяхме разделени на малки групи, като условието беше всеки да изучава Божието слово на маса със студенти от друг град. По този начин имахме възможност да научим повече един за друг и за общото ни служение към БХСС в различните населени места.

На следващата неделна сутрин (01.03.2015 г.) всички присъстващи участници написахме молитвените нужди за своите студентски групи и после ефектно ги залепихме по градове върху картата на България, за да може заедно да се молим за тях. Друго изграждащо духовно упражнение беше четенето на Псалм 24, като всички се разделихме по гласове: мъжки, женски и заедно. Така усетихме силата на общия зов към Бога.

 

През неделния ден имахме  тихо време, през което успяхме да изпитаме сърцето си дали е чисто. Ако нещо ни отделяше от Исус имахме възможност да се молим и визуално да изразим този процес чрез умиване на ръцете с вода – силно преживяване за всички, престрашили се да излезат отпред и да „измият“ тежестта на греха. Таня и Крейг усмихнато съдействаха през целия този процес.

Важен акцент, който Крейг постави докато ни водеше през текстовете на Свещеното писание, беше всеки един от участниците да чуе личния призив на Бога за своя живот; какво Исус ни говори индивидуално чрез Деяния на апостолите.

 

Една увлекателна ролева игра бе четенето на текста за слизането на Святия дух на Петдесятница от лицето на множеството, ерусалимските юдеи и юдеите от целия свят. Получи се интересен дебат, в който всички участници реагираха различно, според своите възгледи.

Деси Момчева се беше постарала да подготви колективни забавления за студентите, които бяха от състезателен вид. Участвахме в игри с балони, прескачане на мрежи, търсене на букви, хващане на фризби, но най-важният извод беше, че имаме нужда един от друг, за да си помагаме в преодоляването на препятствията.

 

На следващия ден (02.03.2015 г.) пак се проведе манускриптно изучаване на текста; четохме и псалм 95. Една от задачите беше: докато мислим за посланията от Деяния на апостолите, да направим свои творчески книгоразделители. Беше отделено и специално време, за да се проведе обучение как да водим библейско изучаване. Освен това важна част бе молитвата за всички студентски БХСС групи по градовете.  Молихме се и за градове, в които все още няма такива групи, но уповаваме на нашия Господ за тяхното бъдещо изграждане.

 

Трети март бе денят, в който всички отпътувахме от Трявна: изпълнени с много познания, послания и желания да ги приложим изученото Божие слово на практика.

bottom of page