ВЯРА, КОЯТО МИСЛИ
Прочетете повече за БХСС
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Зуум Трилогия

От 6 до 11 април ще проведем нашето първо онлайн събитие „Трилогия“.

Ще изучаваме великото послание на Исус върху темата за ученичество и живот в Царството Му: Проповедта на планината.

Ела и виж!

Фестивалът е празник за служението
и дейността на евангелския свят
в България. 

 

Той е възможност за среща между църкви, организации и служения за опознаване, насърчение и обмен на контакти.

Отложено!
Очаквайте нова дата!

МИНАЛИ СЪБИТИЯ

Вижте годишния отчет на БХСС за 2019 г.

БЪЛГАРСКИ ХРИСТИЯНСКИ
СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ

БХСС е движение на студенти, изградени в общности от ученици, променени от Евангелието и влияещи в Университета, Църквата и обществото за слава на Христос.

РАЗГЛЕДАЙ

БЛОГА

Вижте някои от най-новите статии, написани от Екипа, доброволците и студентите от БХСС.

УЧАСТВАЙ В
СТУДЕНТСКА ГРУПА

Студентските групи са основният фокус на нашето служение. Те осигуряват възможност за студентите да израстват във вярата си.

ДАРЕНИЕ

И МОЛИТВА

Вижте как можете да подкрепите служението на БХСС с молитва и дарение.