top of page

ИСУС ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА!

от пастор Иван Врачев

Едва ли някой от нас си е представял тазгодишния празник по този начин. Свикнали сме Възкресение Христово да бъде ден, изпълнен с радост и надежда, ден, в който в църквите се провеждат тържествени богослужения с много песни и възторг, ден, в който роднини и приятели се събират, за да се поздравят с „Христос воскресе!“… Но днес сме приканени да си останем вкъщи. Присъстваме на богослужения онлайн. А много от нас са в принудителен неплатен отпуск или вече са загубили своята работа. Сърцата ни са изпълнени с въпроси, на които нямаме отговор: Какво ще стане с нас? Докога ще продължават ограничителните мерки? Какво следва по-нататък – ще има ли опасност от нови епидемии, ще се възстановят ли икономиката и нормалния живот на хората…?


Като че ли в този момент на тревога и несигурност по-добре можем да разберем как са се чувствали Христовите ученици след Неговата смърт. Те били разочаровани – защото се надявали, че Той ще избави Израил. Били уплашени за своя собствен живот. Всичките им планове и очаквания да царуват заедно с Него рухнали само за ден. Какво предстои оттук нататък? Ще могат ли да се завърнат при своите семейства, които са напуснали преди около три години и половина? Как ще ги приемат техните близки и приятели? Ще могат ли да се завърнат към стария си бизнес?


Най-вероятно така са се чувствали учениците на Исус в този тъмен петъчен ден и през тази безнадеждна събота. Но това не е краят – НЕДЕЛЯТА наближава!


В неделния ден жените чули вестта на ангелите: „Защо търсите Живия между мъртвите? Няма Го тук, но възкръсна.“ (Лука 24:5-6). Двамата, пътуващи за Емаус, били настигнати от непознат, Който им казал: „Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в Своята слава?“ (Лука 24:26). А когато обърканите и уплашени учениците били заключени в една стая, сам Той – възкръсналият Исус Христос, застанал пред тях и им казал: „Мир вам!“ (Лука 24:36).


След тъмния петък и безнадеждната събота идва НЕДЕЛЯТА – денят на надеждата и на новото начало! Светът вече не е същият. Цената за изкуплението вече е платена. Самият Исус Христос казал на Своите ученици: „Така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден, и че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховете между всички народи, като се започне от Йерусалим. Вие сте свидетели за това.“ (Лука 24:46-48).


Вярвам, че и за нас НЕДЕЛЯТА наближава. Вярвам, че Господ скоро ще даде изход от тази криза. Вярвам, че ще можем да се завърнем към нормалния си ритъм на живот, ще отворим отново църквите, ще бъдем отново заедно в общение и молитва. Много хора казват, че светът след тази пандемия няма да бъде вече същият. По-важното е ние да не бъдем повече същите – ние да сме осъзнали с нова сила, че има по-стойностни неща от сляпото преследване на кариера, материален статус, известност или влияние, да сме осъзнали в още по-голяма дълбочина, че смисълът на Христовото възкресение е „да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховете между всички народи“ – това е най-великото послание, което Бог желае всеки човек да приеме, а след това и да разпространява. Защото същият Христос, чието възкресение честваме, чрез тази криза ни предупреждава: „Ето ида скоро...“ (Откровение 3:11).

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page