ИСУС ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА!

от пастор Иван Врачев

Едва ли някой от нас си е представял тазгодишния празник по този начин. Свикнали сме Възкресение Христово да бъде ден, изпълнен с радост и надежда, ден, в който в църквите се провеждат тържествени богослужения с много песни и възторг, ден, в който роднини и приятели се събират, за да се поздравят с „Христос воскресе!“… Но днес сме приканени да си останем вкъщи. Присъстваме на богослужения онлайн. А много от нас са в принудителен неплатен отпуск или вече са загубили своята работа. Сърцата ни са изпълнени с въпроси, на които нямаме отговор: Какво ще стане с нас? Докога ще продължават ограничителните мерки? Какво следва по-нататък – ще има ли опасност от нови епидемии, ще се възстановят ли икономиката и нормалния живот на хората…?


Като че ли в този момент на тревога и несигурност по-добре можем да разберем как са се чувствали Христовите ученици след Неговата смърт. Те били разочаровани – защото се надявали, че Той ще избави Израил. Били уплашени за своя собствен живот. Всичките им планове и очаквания да царуват заедно с Него рухнали само за ден. Какво предстои оттук нататък? Ще могат ли да се завърнат при своите семейства, които са напуснали преди около три години и половина? Как ще ги приемат техните близки и приятели? Ще могат ли да се завърнат към стария си бизнес?