top of page

Виж за себе си

Търси

Иисус задава много въпроси. Той провокира въпроси у другите. Може би ще ти помогне да разбереш някои от големите житейски въпроси, когато дойдеш да провериш за себе си.

Историческа
достоверност на Евангелието на Йоан

Божествената доброта и злото

Основи на християнския възглед за творението

Исторически доказателства за Възкресението на Исус Христос

Произход и същност на злото

Християнство
и наука

Исус -

единственият път?

Има ли въобще абсолюти?

Вяра и

доказателства

Търси
Историческа надежност

Историческа надеждност

Ако имаш въпроси относно точността на написаното от Йоан,
обмисли доказателствата.

сега гледай това:

Може ли да се доверим на Евангелието според Йоан?

Доверим

Помисли за фрагмента "Свети Йоан", най-старото оцеляло копие от която и да е част от разказите за живота на Иисус -"Папирус" P52 в галерия "Джон Райлъндс", Манчестърски университет.

сега гледай това:

bottom of page