top of page

Виж за себе си

Ee: Великата размяна

Александър Солженицин е руски писател по времето на Съветския съюз. Той си задава въпроса дали е възможно злото по света да бъде изкоренено. В крайна сметка стига до извода, че това е непостижима задача: „Линията, разделяща доброто и злото, прерязва сърцето на всяко човешко същество. В такъв смисъл, кой би поискал да унищожи част от своето собствено сърце?”. 
 

Съгласен  ли  си с това описание на човешкото същество?

сега гледай това:

Иисус стои пред един римски управител, изправен пред смъртна присъда с повдигнати обвинения. Враждебните тълпи призовават за разпятието Му. Но Той отказва да се защитава. Защо?

Video E
Ee: Великата

сега дискутирай:

ИСТОРИЧЕСКИ КОНТЕКСТ:

Религиозните лидери са решили да убият Иисус  поради това, че твърди, че е равен с Бога. Възможността идва, когато Юда, един от учениците на Иисус , се съгласява да им помогне да Го арестуват.

Иисус е арестуван и съден чрез нечестен съдебен процес, основаващ се на фалшиви доказателства.

Заключението от процеса срещу Него е, че заслужава да бъде изпратен на смърт. Поради това, че юдейският съд (Синедрионът) е нямал право да издава смъртни присъди, религиозните водачи изправят Иисус пред римския съд, водейки Го при наместника Пилат.

1

Опиши отношението на учениците към Иисус? Защо те се отнасят по такъв начин?

2

Какво пита Пилат относно Иисус в стихове 4-6?

3

Защо Пилат се изплашва, когато чува обвиненията срещу Иисус в стихове 7-8?

4

Иисус стои изправен пред мъж, имащ силата да Го  убие. Какво ти прави впечатление в разговора между Иисус и Пилат в стихове 9-11? Кой изглежда по-изплашен?

Прочети стихове 12-16. Пилат се надява да освободи Иисус. По какъв начин религиозните лидери убеждават най-накрая Пилат да убие Иисус?

5

Иисус вече е преминал през несправедливия съдебен процес и последвалия мъчителен бой с камшик. Сега Той е принуден да носи кръста Си през тълпата по улиците на Йерусалим. Можеш ли да си представиш физическата болка, която Той е чувствал?

В едно кратко изречение, Йоан ни казва, че Иисус е бил разпънат на кръст. Разпъването на кръст е едно от най-ужасните и мъчителни наказания, които някога изобщо са били измисляни и прилагани. Било е използвано, за да предупреждава хората да не смеят да нарушават заповедите на Римската империя. Част от наказанието е било да се поставя табела на кръста, над главата на разпънатия човек, указваща провинението му. За юдеите е било особено срамен начин да загубят живота си, защото в Стария Завет пише, че всеки, който е убит по този начин, е под проклятие.

6

Майката на Иисус и част от последователите Му са стояли близо до кръста (стихове 25-27). Как мислиш, че са се чувствали? Какво ли са си мислели за твърденията на Иисус, че е Спасителят на света, пратен от Бога?

7

Изглежда, че Иисус се е провалил. Все пак, може ли да се предположи, че Той наистина контролира ситуацията (стихове 28-30)?

Когато Йоан пише за разпъването, той често препраща читателя към пророчествата от Стария Завет, свързани със съдбата на Месията. Исаия е пророк, писал около 700 г. преди да се роди Иисус. Той описва какво ще се случи и как случващото се ще засегне света:

Той беше презрян и отхвърлен от хората, 
страдалец, изпитал болести,
и ние отвръщахме лицето си от Него,
Той беше презрян и ние Го  смятахме за нищо.
Наистина Той взе върху Себе Си нашите болести 
и понесе нашите страдания,
а ние мислехме, че Той беше поразяван, наказван и унизяван от Бога.
А Той беше прободен заради нашите грехове
и подложен на удари заради нашите беззакония. 
На Него беше отредено наказанието,
довело до нашето спасение,
и чрез Неговите рани ние се изцелихме. 
Всички ние се заблудихме като овце,
всеки беше тръгнал по свой път.
Но Господ натовари Него с всички наши грехове. (Исаия 53:3-6).

8

Как тези думи се отнасят към преживяното от Иисус? Според Исаия, с какъв проблем е трябвало да се сблъска Месията и как го е решил?

Преди да умре, Иисус казва: „Жаден съм”. В Евангелието на Йоан, жаждата олицетворява нашата отделеност от Бога поради греха. В този момент Иисус изпитва Божието осъждение, но не заради Своите собствени грехове. Той е невинен, както и самият Пилат казва многократно. Наказанието на отделяне от Бога и смъртта, която заслужаваме, бяха прехвърлени върху Иисус, така че ние да постигнем мир с Бога.

9

С последния си дъх, Иисус извиква:„Свърши се”. Какво смяташ, че Иисус е вярвал, че ще постигне със смъртта Си на кръста?

10

Никодим, уважаван юдейски учител, подготвя тялото на Иисус за погребение с голямо количество благоуханни масла. Само телата на царете са били намазвани по традиция с толкова много масла. Защо е изнендаващо, че Никодим е искал да направи такова погребение за Иисус?

11

КАКВО ЗНАЧЕНИЕ ИМА ТОВА ЗА НАС?

Тим Келър описва разпъването на кръст като нещо напълно уникално. Иисус замести нас самите, като зае мястото на грешниците. Той беше невинен, но получи Божието осъждение за нашите грехове. Именно по този начин Той е Спасителят на света.

Келър пише:„Основателите на останалите големи религии идват естествено като учители, а не като спасители. Те  идват, за да кажат:„Прави това и ще срещнеш божественото.“ Но Иисус дойде в естеството си на спасител, а не на учител (въпреки, че Той беше и такъв). Той каза:„Аз Съм Богът, Който идва при вас, за да направи за вас това, което вие не можете да направите сами за себе си.“ Посланието на християнството е, че ние сме спасени не заради нашите дела, но заради делото на Христос.“.

Какво научи за себе си от смъртта на Иисус? Прав ли е Том Келър? Дали кръстът е начинът, по който ние сме спасени и мястото, на което нашите грехове са били отнети?

bottom of page