top of page

Виж за себе си

Cc: Сляпа вяра

През 1879 г. английският философ Клифърд пише: „Погрешно е винаги, навсякъде и всеки да вярва в нещо, без да има достатъчно доказателства.“.  Някои хора твърдят, че християните нямат доказателство, оправдаващо вярата им. Съгласен ли си?

сега гледай това:

Иисус вижда нещата по различен начин. Той вижда някой, чиито очи може да отвори. Някой, който може да доведе до светлината. Какво виждат другите?

Video C
Cc: Сляпа

сега дискутирай:

ИСТОРИЧЕСКИ КОНТЕКСТ:

Мненията на хората защо Иисус е дошъл са различни. Дали Той е пратен от Бога или по-скоро създава само неприятности? Фарисеите (стриктни последователи на юдейските религиозни закони) са Му ядосани, защото виждат, че Той работи през съботата, която е била ден, определен за юдеите да се въздържат от всякаква от вършенето на каквато и да е работа. Иисус обаче изцелява човек в събота, което за тях е равнозначно на погазване на закона. Те са така разгневени, че в предишната глава дори се опитват да Го убият ( Йоан 8:58). С изцеляването, Иисус отхвърля едно популярно схващане за онова време, че ако някой е сляп, то той е наказан за греховете на родителите си.

1

Опиши какъв би бил живота за хората, които са родени слепи. Как биха оцелели те? Какво биха чувствали? Виж стихове 1 и 8.

2

Как ли би могъл да се е чувствал слепеца, отивайки към къпалнята?

3

Как това чудо се отнася към Иисус, описващ себе си като„светлината на света”? Какво предполага това относно живота, който Иисус казва, че предлага на света?

В текста на своята биография Йоан използва светлината като символ на живота, докато тъмнината символизира греха и смъртта. Чудото, което извършва Иисус, показва нагледно какво Той е дошъл да направи за света. Като светлина на света, Иисус твърди, че е трябвало да дойде, за да спаси хората от тъмнината на греха и смъртта и да им даде вечен живот.

4

Защо смяташ, че съседите на мъжа отговарят така? Защо смяташ, че го отвеждат при фарисеите в стихове 8-13?

Защо фарисеите не могат да приемат и да се съгласят със случилото се, въпреки че мъжът отговаря на техните въпроси ясно? Прочети стихове 13-17. Защо някои от тях не могат да повярват, че Иисус може да е пратен от Бога? Защо някои от тях не могат да повярват, че Иисус може да е грешен? Как тези техни възгледи повлияват мнението им за случилото се с човека и за това Кой е Иисус?

5

Защо фарисеите повикват родителите на слепеца? Как отговарят те и защо – стихове 18-23?

6

Защо смяташ, че фарисеите реагират така на отговора на мъжа? Дали те се интересуват от истината?

7

Как мъжът отговаря на обидите на фарисеите? Какви доводи има той в стихове 30-33?

8

Защо според теб Иисус отиде да намери мъжа?

9

За последните няколко часа този мъж е преживял драматична промяна в разбирането си за това Кой е Иисус. Как се променя неговото мнение в стихове 11, 17 и 38? До какво заключение достига той за личността на Иисус в стих 38?

За пръв път мъжът вижда Иисус с физическите си очи и Го прославя. Пътуването на слепеца от тъмнината към светлината дава отражение и върху духовния му живот. Той следва доказателството и започва да вижда Кой наистина е Иисус. Наименованието „Божи Син” се среща и в Стария Завет, където се използва, за да се опише човек, който е като Бога. Такъв човек разполага и получава сила и слава, които по принцип само Бог има.

10

В началото на историята мъжът е бил сляп и хората са смятали, че слепотата му е наказание за греховете му. Случката обаче завършва много неочаквано. Иисус пояснява, че фарисеите са тези, които са слепи и грешни. По какъв начин са грешни? Какво ги спира от това да повярват Кой е Иисус, въпреки че виждат доказателството, че Иисус изцелява мъжа?

11

КАКВО ЗНАЧЕНИЕ ИМА ТОВА ЗА НАС?

Иисус прави сериозно твърдение за Себе Си в този пасаж. Той казва, че е„светлината на света”, което на практика означава, че без Него ние сме в тъмнина.

В Стария Завет само Бог е Този, на Когото се отдава почит. Но и Иисус получава почит от хората. Това Го прави равен на Бога.

К. С. Луис е християнски автор и професор в университета в Оксфорд от средата на 20 в. Той пише за Иисус следното:„Старая се да предпазвам хората да казват всички онези глупави неща, които най-често се използват за Иисус. Едно от тях е следното твърдение:„Готов съм да приема Иисус като велик морален учител, но не мога да приема Неговото твърдение, че е Бог”. Това е единственото нещо, което не бива да твърдим. Ако някой е просто човек и говори такива неща като Иисус, няма начин той да е само велик морален учител.”

Ако Иисус е просто човек, тогава Той би трябвало или да лъже, или да е луд, за да казва, че е Бог и това да не е вярно. Защо смяташ, че хората се чувстват комфортно, мислейки за Иисус просто като за велик учител, и затваряйки си очите за това, което наистина Иисус казва за Себе Си?

bottom of page