top of page

Национална среща за завършили

От 27-ми до 29-ти април тази година в базата на Библейска лига, София, се състоя поредната среща за завършилите студенти от БХСС. Програмата включваше семинар „Благовестие на работното място“, воден от Надя Стойкова, представяне на БХСС - неговото актуално състояние и настоящи проекти, както и библейско изучаване на тема как да чуваме и разпознаваме Божията воля. Събитието предвиждаше още много свободно време, наситено с разговори, игри, излет и пикник на Витоша. Участниците си тръгнаха освежени и насърчени от споделените преживявания със стари и нови приятели.

bottom of page