top of page

Форум

От 27-ми до 29-ти октомври 2017 г. се проведе поредният Национален Форум на БХСС. Студенти и завършили от цялата страна се събраха, за да прославят Бога и се насърчат взаимно като изучаваха заедно Евангелието според Йоан. Тема на конференцията беше „Открий“ – посветена на новия благовестителски материал, който Бог подари на БХСС. Студентите се обучиха как да го използват като разгледаха начините, по които биха могли по-ефективно да благовестват, как да инициират покана за споделяне или дискусия и как да водят духовни разговори. В малки групи те разгледаха историите за самарянката при кладенеца, възкресението на Лазар, Блудния син и т.н. и се учиха как да използват тези вечни истории в контекста на днешния млад човек.

 

Едната от вечерите участниците в конференцията отделиха за молитва. Бяха представени нуждите и състоянието на много страни и студентски движения по света. От стенна карта студентите можеха да вземат малки бележки с молитвените нужди на съответните страни и да отправят конкретни молитви. Мнозина запазиха листчетата, за да продължат да се молят и в бъдеще за тези нужди в личното си молитвено време.

 

Студентите си тръгнаха насърчени, решени да не се поддават на страховете и притесненията, но смело да споделят Благата вест със своите колеги, приятели и семейства. Мнозина взеха решение да се молят повече, да търсят практически начини да се доближават до невярващите и да изграждат взаимоотношения с тях.

bottom of page