top of page

Трилогия

Отново имахме невероятната възможност да изпратим старата година и да посрещнем новата 2018-та година в компанията на Божието Слово. Рядко в живота ни се случва да преживеем буквално думите на псалмиста: „Колко обичам аз Твоя закон! Цял ден се поучавам в него.“ От 26-ти декември до 1-ви януари това беше реалност за всички участници в лагера за манускриптно интерактивно библейско изучаване „Трилогия“. Тази година 25 студенти и завършили се задълбочиха в Евангелието според Марк – най-старото Евангелие и онова, което разкрива най-детайлно характера на Христос. Вълнуваме се, че за първи път имаше участници, които изучаваха втората част на евангелието според Марк.

 

Беше голямо богатство да виждаме как всеки един е докоснат от Божието Слово по нов начин, как на всеки му „падаше стотинката“ (преносно или дори буквално на моменти), достигайки до същността и значението на всеки пасаж, опознавайки по-дълбоко Исус, Неговото Царство и Неговата мисия. Всяка сутрин имахме тихо време, в което отново размишлявахме върху ефекта на Божиите думи в нашия живот днес. Задавахме си въпроси като: какво научаваме за Исус, какво научаваме за себе си и какво ще означава на практика да приложим Словото в живота си.

bottom of page