top of page

Общо събрание

На 20-ти май 2017 г. в офиса на БХСС в град София се проведе Общо събрание. Участваха общо 34 човека: членове на Управителния съвет, Екипа, студентските групи и доброволци.

 

Събранието беше открито и водено от Председателя на Управителния съвет Мартин Райчинов. В началото беше представен доклад за изминалата година от Директора на движението Крейг Уайрънс. След това Финансовият директор Дарена Цонева-Димитрова представи отчет за използването на бюджета от изтеклата година и проекто-бюджет за новата, който бе гласуван и приет.

 

Във втората част на събранието беше проведен избор за нов Управителен съвет. Двама от предишните членове напуснаха: Чавдар Хаджиев и Мартин Райчинов. На тяхно място бяха избрани Мария Александрова и Христина Чайковска. За нов Председател на Управителния съвет бе избрана Мариета Маринова.

 

Събранието протече в приятелска атмосфера и с добър тон.

bottom of page