top of page

Мисия Молдова

От 11 до 16 октомври 2014 г. група от 8 души (студенти и завършили) от Български Християнски Студентски Съюз посетихме три големи села – Кортен, Валя-Пержей и Тараклия, град Твардица и столицата Кишинев в Молдова.

 

Целта на пътуването ни беше да насърчим християнското студентско движение и църквите в Молдова, да участваме в Българска културна вечер, да се срещнем с български ученици и студенти, които биха продължили образованието си в България, предлагайки им подкрепа при пристигането им и да разговаряме с директори и преподаватели в училищата и университетите, където се изучава български език.

На всички места бяхме приети с изключително гостоприемство и уважение. Като гости на семейства в село Валя-Пержей, ние посетихме местната църква, където бяхме топло посрещнати и имахме възможност да прославим Богa с псалми и песни на български език.

 

Благодарим на Богa, че въпреки краткото време, което имахме, успяхме да посетим и 4 лицея, 1 колеж, 1 гимназия, 1 училище и 1 университет, разказвайки за България, българските университети и своята мисия като Христови ученици.

 

За всяко учебно заведение бяхме приготвили като подарък карти и календари на България заедно с книги, изнасяхме програма за България, приноса на българите в световен мащаб, представяхме чрез презентация и брошури българските университети и отговаряхме на различни въпроси, свързани с образованието в България и начините за кандидатстване. Като обединяващ фактор за своето пътуване ние имахме възможност да представям навсякъде и Български Християнски Студентски Съюз, своята вяра и отстояването на християнските ценности сред младите хора, които са бъдещето на всяка страна. В края на всяко едно посещение раздавахме книгоразделители и визитки с координатите на БХСС в България, които бяха приети с много интерес. Изумително беше как преподаватели и директори насърчаваха своите възпитаници да се свържат с нас, когато дойдат да учат в България.

 

Във всяко учебно заведение за нас беше приготвена следобедна закуска, по време на която имахме задълбочени разговори с директори и преподаватели, разказвайки за причината да посетим Молдова. Освен това за нас на няколко места беше специално изготвена програма от български песни и танци, с която бяхме поздравени от възпитаниците на различните училища, лицей, колежи и университети. При посещението си в Тараклийския университет „Григорий Цамблак” бяхме поканени също така да разгледаме музея по случай 10-годишнината от основаването на университета и етнографския музей, създаден в него.

 

В столицата Кишинев по молба на отделни учители се представяхме пред няколко класа в лицей „Васил Левски”, където ни дадоха възможност и да облечем униформи на Първа българска легия. А на същия ден вечерта организирахме и участвахме в Българска културна вечер, на която присъстваха студенти от молдовското християнско студентско движение и техни невярващи колеги. След изнасянето на културно-развлекателна програма пред студентите отделихме време да споделим повече за своята вяра и мисия като християни.

 

След всички тези посещения ние създадохме множество приятелства с ученици в Молдова, които искат да учат в България догодина. Призоваваме ви да се молите за студентите на БХСС, за нашето добро свидетелство, както и за учениците и студентите в Молдова – да се свържат с нас в България и научавайки чрез нас повече за Исус, да отворят сърцата си за Него, защото както пише във Второто послание на апостол Павел към Коринтяните 6:2 „ето, сега е благоприятно време, ето, днес е спасителен ден”.

 

Ето какво ни написа една ученичка от Молдова след завръщането ни в България: „Уникални сте! Едно голямо "БЛАГОДАРЯ!" от Българския Лицей в Кишинев! Бъдете благословени заради добротворческите си намерения и щедрите жестове, които правите за нас-мъниците! Някой ден, надявам се, ще ви се отплатим!”

bottom of page