top of page

Лидерска конференция

От 1-ви до 3-ти март в с. Царева Ливада се проведе Лидерско обучение за студентски лидери и доброволци на БХСС. Събраха се 35 участника от цялата страна. На обучението бяха засегнати теми за посвещението, инициативността, менторство и ученичество, служението и т.н.

Времето заедно беше много благосолвено и всички си тръгнаха от там насърчени, обновени и изпълнени с нови идеи и ентусиазъм.

bottom of page