top of page

Имаме студентска група и в Бургас!

Съвсем в края на месец февруари в Бургас се проведе откриването на най-новата студентска група на БХСС. 

    Неочаквано за всички още на първото събитие имаше 10 студенти, две от които бяха за първи път на християнско събитие, един работник на БХСС и един завършил студент, който предложи да бъде домакин на групата. 

    Студентите избраха да изучават "Притчите на Исус" и да се събират всеки четвъртък. Нека се молим срещите им да дават плод и да бъдат добро място за всеки студент в Бургас, който търси общност, в която всеки говори открито за вярата си и където съществува сигурна среда за въпроси и искрено споделяне. 

    Ако познавате студенти в Бургас, споделете им за тази чудесна и вече бързорастяща група на БХСС.

bottom of page