top of page

Най-новия служител в екипа ни

Помещенията са важни. Събитията са важни. Финансите са важни. Но всички те биха били без стойност, ако ги няма хората. Затова с пълна радост благодарим на Бог за студентите, с които можем да работим, за дарителите, които ни подкрепят и за доброволците и работниците, които Бог екипира и призовава да служат в мисията Му в БХСС.


За нас е благословение официално да приветстваме най-новия служител в екипа ни – Николета Йорданова. Тя съвсем скоро ще завърши своето висше икономическо образование във Варна и с вяра взе решение да промени напълно ежедневието и средата си, за да последва Господ в делото Му сред студентите в Пловдив. Ники ще започне нова студентска група във втория по-големина град в България с копнеж да вижда повече студенти, които също като нея да посвещават живота си на Исус в студентските си години и да растат като Негови ученици и свидетели. Пътят й в БХСС започна преди 4 години, когато тя за първи път участва в библейско изучаване и научи повече за практичните начини да прилагаш думите на Исус в живота си. Нейният нестихващ ентусиазъм бързо я накара да копнее да се учи как да изучава Библията сама и да помага на студентите да я разбират в дълбочина. Тя без колебание се записваше и участваше на всичко, което може да я приближи до Бога и да я екипира и мотивира да Му служи. За тези години Ники стана първо студентски лидер в групата си, след това стажант в програма „Варнава“, после ментор на други студенти, духовен партньор в програмата ни за Ученичество, доброволец в програма „Верните“ и тази есен студентски работник в екипа ни. За нас е привилегия да наблюдаваме нейния растеж и свидетелството, което носи с живота си за действието на Бог в нея. Тя е пример за много от нас с нейната всеотдайност, щедрост, жертвоготовност, активно благовестие и служенията й в БХСС, в църквата и в университета. Едно от нещата, които дълбоко мотивират действията й и решенията, които взима, се намира във въпроса, който Исус отправя към Петър в Йоан 21 глава: „Обичаш ли ме?“ и поканата да пасе агънцата Му. Молитвата на Ники е служението й в БХСС да бъде продиктувано от нейната любов към Исус и това да вдъхновява студентите около нея също да откликват на Божието сърце с вярност.


Благодарим на всички, които направиха възможно наемането на Ники като служител в БХСС, подкрепяйки кампанията ни „70 за Пловдив“. Ако желаете да ни помогнете да имаме достатъчно средства да осигурим дългосрочното й участие в работата сред студентите в Пловдив, научете повече как може да я подкрепите тук.


Ако искате да научите малко повече за Ники, може да изгледате краткото видео, което записахме, за да ви запознаем с нея.

bottom of page