top of page

"Ела и Виж"

В края на предния месец, 22ри Октомври, се проведе за първи път в България  фестивалът на възможностите „Ела и виж“.  


   Българският християнски студентски съюз беше инициатор и организатор на събитието с подкрепата на Обединени евангелски църкви. Около 50 нецърковни организации участваха, като подредиха експозиция в залата на църква „Блага вест“ София. 


   Бяха организирани още 4 различни работни групи в отделни зали: „Работа с деца“, „Работа с хора в риск“, “Организиране и водене на малки групи“ и „Благовестие“. Имаше видео представяне на различните служения и организации, а на специално създадения за фестивала на възможностите уеб сайт информацията непрекъснато се обновява като всяка седмица се качва ново видео за “Служение на седмицата”. По този начин за евангелския свят в България се предоставя ясна картина за това, което Бог прави в страната. 


   Благодарим на Бога за начините, по които ни обединява за Своя слава. За нас е привилегия да участваме в това, което Той прави! 

bottom of page