top of page

Лидерски ден

Лидерски ден

На 06.11 във Варна се проведе първият лидерски ден за тази академична година.


   Няколко студенти, от които трима нови, участваха в обучение на тема "Образът на водача като ученик" и "Как да водим библейски изучавания". Сутринта започна с библейско изучаване върху няколко събития от живота на Авраам и Петър и начините, по които Бог ги учеше да Го познават и да участват в Неговата мисия. Разсъждаваха колко е важно да бъдем хора, които винаги очакват да учат повече за Бог, да се променят и да виждат в служението възможност, а не задължение. Едно от заключенията, до които се достигна е, че служението е покана за ученичество, в което Исус ни променя, изпълва ни с благодарност и ни прави да растем.


   Следобед студентите имаха време да говорят за начините, по които един водач може да помага или пречи на студентската група да чува, разбира и откликва на Божието слово. Имаше много практични дискусии и идеи, които да се приложат в групата. Накрая на срещата един от участниците сподели колко се е нуждаел да чуе и да си припомни правилната мотивация за служение - нещо, което беше полезно не само за него, а за всички!

bottom of page