top of page

Лидерски дни

Обикновено БХСС провежда своята тридневна лидерска конференция в началото на всяка академичната година. Поради сегашните обстоятелства, беше взето решението, да не се пътуваи да не се събират голяма група хора, затова беше планирано провеждането на поредица от лидерски дни онлайн веднъж месечно до края на семестъра.


>Първата снимка е от нашия първи лидерски ден. На това обучение се обсъждаше библейския образ на лидера като пастир и Божият призив към студентите- да имат пастирско сърце, затова на снимката всички се опитват да приличат на пастири! Основна дискусия беше също как да се изучава Библията, използвайки индуктивния метод, който беше изключително нов за някои и полезно припомняне за други.


>През месец ноември се проведе вторият ни лидерски ден. Това беше насърчително време за студентските лидери от цялата страна, които се срещнаха онлайн да обсъдят темата за ролята на лидера като ученик и това, че истинските лидери се учат: постоянно,продължително и повторно. Както казва Рик Уорън „В мигът, в който спреш да учиш, спираш да водиш”. През този ден също се дискутираше и как да се водят библейски изучавания онлайн като споделените неща бяха много практични и полезни.


>Последният лидерски ден за семестъра се проведе през декември месец. На този ден, основна тема беше лидера като стратег. Бяха дискутирани различни примери на лидери-стратези от Библията, като в подробност се разглеждаха аспектите: 1.яснота за реалността; 2.надежда за бъдещето; 3.мъдрост относно процеса; 4.желание да се поемат рискове; 5.комуникация; 6.Увереност в Бога. Следващата тема в това обучение беше как да се пишат библейски изучавания, отново практично време, в което всички взимаха участие и заедно писаха примерно изучаване.


Вижте какво казаха няколко студенти за лидерските дни този семестър:


Благодаря на Бог за възможността да се провеждат лидерските дни макар и онлайн, защото за мен това е време посветено за Бог и Неговото слово. Едно от нещата, които научих в това време е как да изготвям правилни въпроси  така, че да се предизвиква дискусия. Oтстрани изглежда лесно, но когато ти трябва да водиш осъзнаваш, че не е и, че има неща, които трябва да се научат и развият. Освен изучаването и размишленията, ценя това, че мога да общувам с хора, които търсят Бог също като мен и от които също мога да бъда насърчена, изградена или изобличена.В заключение мог да кажа, че за мен тези дни са важни, приятни и изграждащи. Благодаря на лидерите, които ни учат с любов, грижа и личен пример


“Лидерските дни ми бяха изключително полезни с това, че имахме прекрасната възможност да разсъждаваме върху Божието слово и да виждаме Божият характер в пасажите, които четохме и в трите взети теми. Това вярвам, че помогна на всички нас да разширим знанията си по словото, да опознаем Бог още по-добре и напомня да вземаме пример от всемогъщия. Бях насърчен и се радвам, че беше добър повод да се насърчим и ЗАЕДНО да се учим.”


“Лидерските дни бяха чудесна възможност за придобиване на нови знания в посока на това какви качетсва превръщат една личност в лидер, какъв е библейският стандарт за богоугоден лидер и важността от добро ръководене на Божия народ както в миналото, така и днес. Също така беше добра възможност за запознаване с нови хора и споделяне на опит и забавление заедно!”


Тези няколко дни насърчиха всички ни в период като сегашния и отдаваме слава на Бог за студентите, които имат желание да използват времето си, за да служат на останалите студенти в страната. С нетърпение очакваме следващия семестър и нашата следваща поредица от лидерски дни!

bottom of page