top of page

Чувствате се дезориентирани? Нека Бог да ви преориентира!

Бренда Джо Йонг, Интерварсити

Виждайки огромното разделение в политическо и расово отношение, ние можем да признаем болезнената реалност, че светът е дълбоко разделен. Тези разделения могат да причинят болезнено напрежение в близките взаимоотношения и да ни накарат да се чувстваме разочаровани от нашите лидери.

Много от нас може да се чувстват несигурни относно собствения си живот, приятелите и семейството си. Ние копнеем да общуваме свободно, да пътуваме, да се наслаждаваме на неограничени забавления и да бъдем безгрижни. Много от нас са обезпокоени от новините за насилие, икономическа нестабилност, стрес, разочарование, конфликти, изолация, умора, болка, загуба, болест и страх.


И понеже се сблъскваме с тези трудности, си припомням Плач Йеремиев 3:21–24:

"Обаче това си наумявам, поради което имам и надежда: че по милост Господня ние не бяхме довършени, понеже не чезнат щедростите Му. Те се подновяват всяка сутрин; голяма е Твоята вярност. Господ е мой дял, казва душата ми; затова ще се надявам на Него."


Бог е нашата надежда, когато се чувстваме дезориентирани. Той ни обича и е верен да ни показва Своите милости всеки ден. В тези трудни времена Исус иска да преориентира отношенията ни с Него и другите и да пренастрои нашите ценности, за да бъдат в по-голямо съответствие с Неговите.


Преориентирайте ходенето си с Бога

Тъй като преминаваме през промени в хвалението, общението и изобщо в живота, ние получаваме поканата на Бога да задълбочим вярата си в Него. В цялото Писание безброй истории ни показват, че вярата расте по време на трудности и че сме в духовна битка. В това бурно време можем да изпитаме Божието присъствие, по-дълбоки връзки с другите и по-голяма яснота при развитието на вярата ни, която става устойчива и реална.


Бог ни кани да се обвържем до уязвимост с Него. Бъдете „болезнено искрени“ за разрухата, която виждате в себе си и света. Приемете Неговата прошка за вашите грехове и Неговата помощ за вашите недостатъци. Попитайте Го как ще донесе надежда на вас, на другите и в света. Като губим неща, на които разчитаме за комфорт и сигурност, Бог ни обещава Своите удовлетворяващи любов, мир и живот. Стремете се да се поучите от вдъхновяващите настоящи, исторически и библейски модели за подражание, които служат на Бога и влияят на света около себе си.


Преориентирайте се в общността си

Кои са хората, които подхранват живота ви, споделят ценностите на Царството и могат да ви подкрепят и придружат в това пътуване? Как развивате тези взаимоотношения?


Понякога е по-лесно да се съсредоточим върху това да обичаме ближния си, без наистина да обичаме себе си. Какво ти трябва, за да изживееш Божията надежда? През този сезон ние сме по-уязвими и по-ясно виждаме разрухата в живота си, и нещата, които се нуждаят от изцеление. Освен да донесете това на Бога, отделете време, за да споделите уязвимо с доверени приятели или лидери, които могат да се молят за вас. Потърсете съветник, ако е необходимо. Потърсете напътствие от благочестиви хора, които могат да ви водят по пътя на цялостта и вярата. Нека Бог да донесе изцеление и прошка във вашите взаимоотношения.


Благодарна съм, че Бог се обръща към области в живота ми, които се нуждаят от по-дълбоко изцеление и прошка. Беше освобождаващо да мога да споделям по-задълбочено своите нужди с другите, да получавам молитва и да виждам трансформиращата работа на Бога в мен. Докато правех 40-дневен пост от неща, съдържащи захар, беше време да погледна по-задълбочено мотивите си спрямо храната и да се стремя повече към Бога.


Преориентирайте се към ценностите на царството

Михей 6:8 казва: „О, човече, Господ ти е казал какво е добро и какво очаква Той от тебе: да се придържаш към справедливостта, да обичаш милосърдни дела и смирено да живееш пред своя Бог.“


В това дезориентиращо и болезнено време Бог ни кани да ходим с Него и да споделяме сърцето Му. Стремете се да обичате другите. Проявете милост, като се грижите за справедливостта, търсите човешкото достойнство и здравословни условия за всички. Най-големите заповеди на Бога са да Го обичаме със сърцето, душата, силата и ума си и да обичаме ближния като себе си.


Когато изпитваме стрес и травма, нещата, които наистина имат значение, стават по-ясни. Отделете време да помислите какво наистина цените, какви взаимоотношения искате да развиете. Докато преориентираме живота си към Исус и Неговото царство, Той също ще разкрие повече от нашата същност и призвание.


Преживяването на болка в живота ни, в университетите ни и света може да ни помогне да развием по-силни убеждения за това как искаме да изживеем Божието присъствие. Запитайте се:

  • Исус поставя ли определена уязвима група в сърцето ви, като тези от друга култура, болните и умиращите, бедните или страдащите с психични заболявания?

  • Има ли начини да покажете грижа за творението по време на тази климатична криза?

  • По какъв начин сте изправени пред предизвикателството да изследвате повече собствената си етническа идентичност и да разрушите расовите и етническите бариери пред друга група?

  • Има ли нещо, което бихте искали да направите по различен начин след тази пандемия?

Когато мисля за любовта към другите, Бог иска от мен да обичам не само семейството и приятелите си, но аз чувствам призванието Му да обичам страдащите. Бог ми дава по-силно убеждение да бъда посланик на расово помирение, справедливост и грижа за онези, които са в периферията. Не е лесно, но чувствам по-силно от всякога призванието си да обичам другите, които са наранени като служа, моля се и говоря истината за духовното състояние на нещата. По-отдадена съм да живея чрез Божията любов, благодат и истина.


Въпреки че 2020 г. беше трудна, предизвикателна година, тя може да бъде и начин да развием Божието виждане в живота си. Отделете време в този труден сезон, за да получите от Него по нови начини. Насладете се на Неговото творение. Записвайте си милостите Му. Развийте по-дълбока вяра в приятелствата си и изживявайте Божията надежда в света. С какъвто и вид на дезориентация да се сблъскате, Бог може да ви преориентира към по-смислен живот с Него, със себе си и другите. Той е нашата надежда!

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page