top of page

Как Възкресението промени всичко

от Адриан Уарнок

Той е жив!

Въпреки че често говорим за смъртта на Исус, по някаква причина сме склонни да споменаваме Възкресението само по време на Великден. Християните понякога дори казват, че Исус е умрял, за да ни спаси, без да споменават, че Той също е възкръснал за нашето спасение. Време е малко да възстановим баланса и да говорим повече за смъртта и възкресението на Исус.


За християните по целия свят всяка неделя е Възкресение. Събираме се всяка седмица, наред с други неща, за да отпразнуваме славния, удивителен факт, че Исус възкръсна от мъртвите. Възкресението на Исус наистина промени всичко. То превърна кръста от трагедия в триумф и промени Римската империя в християнска държава. Това беше най-мощното божествено събитие в историята на Сътворението и постави началото на нова ера на дейността и силата на Святия Дух в спасяването и трансформирането на живота на Човека.


Сърцето на християнството

Когато разглеждаме дали християнството е истинно, всичко се свежда до това дали Исус е възкръснал от мъртвите. Животът на християните днес показва, че възкресението все още променя хората. Променя страха в любов, отчаянието в радост. Възкресението променя хората от духовно мъртви към живи за Бога. Променя осъждането за вина в празненство на прошката и свободата. Променя безпокойството в надежда, която отива отвъд гроба. То може да промени нашите грешни сърца, така че те да искат да следват Господ Исус, а силата на възкресението безмилостно убива греха във всеки истински християнин. Тъй като пренебрегваме да подчертаем тази истина, много християни имат оскъдно очакване за степента, до която днес можем да преживеем живот на възкресение и победа над греха. Възкресението далеч не е нещо, от което ще се възползваме само в бъдеще!


Джон Макартър твърди: „Възкресението е основата на нашата увереност, то е основата за всички наши бъдещи надежди и е източникът на сила в нашия ежедневен живот тук и сега. То ни дава кураж насред преследване, утеха насред изпитания и надежда насред тъмнината на този свят.“ (John MacArthur’s Preface, in Gerard Chrispin, The Resurrection: The Unopened Gift (Epsom, UK: Day One, 2002), 6.)


Възкресението и Святият Дух

Не е случайно, че много от тези неща, които Макартър приписва на Възкресението, другаде също се приписват на дейността на Святия Дух – а именно уверението (Рим. 8:16-24), източник на сила в нашия ежедневен живот (Рим. 8:4) и утеха (Йоан 14:16, 26).


Чрез Своето възкресение Исус стана „животворящ Дух“ (1 Коринтяни 15:45), изцяло нов вид човешко същество, и ни даде възможност да участваме в този нов живот. Също така, само благодарение на Своето възкресение и възнесение Той успя да изпрати Святия Дух в света, за да извърши специалната си работа в християните (Йоан 7:39; Деяния 2:33). Това, което Духът прави за вярващите днес, е възможно само в резултат на Възкресението. Не само това, но Павел ни казва на три места, че християните вече са били възкресени с Христос:


„И така, ако сте възкресени с Христос, търсете това, което е горе, където е Христос, седнал отдясно на Бога.“ (Колосяни 3:1)


„Затова ние бяхме погребани с Него чрез кръщението в смъртта, така че, както Христос беше възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот.“ (Римляни 6:4)


„Бог… съживи ни заедно с Христос - по благодат бяхте спасени - и ни възкреси с Него.“ (Ефесяни 2:5-6)


Сила за християнския живот

Следователно християните вече са били променени от възкресението на Исус. Исус наистина е жив днес. Поради това християните също са живи по съвсем нов начин. Същата сила, която възкреси Христос от мъртвите, живее във всеки истински християнин. Бог иска не само да вярваме във възкресението на Исус, но и да бъдем преобразени от него и да получим силата, от която се нуждаем, за да живеем така, както знаем, че трябва.

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page