top of page

Трилогия върху книгата "Битие"

В края на месец септември БХСС проведе своята ежегодна конференция за манускриптно изучаване на Библията - "Трилогия". Тази година книгата, която студентите изучаваха заедно в рамките на една седмица (по 8 часа на ден), беше "Битие". Всички участници се потопиха заедно в зората на човешката история, за да погледнат с нови очи на Началото на Дните! Конференцията беше изпълнена с много емоции и интерес, дискусии, време за хваление, разходки и игри. Впечатляващо беше да разгледаме исторически, географски и социо-културни източници на информация относно древния Близък изток, историите за сътворението сред народите около Израил, данни за родословия, значения на имена на еврейски език и още много други факти. Всичко това ни помогна да четем и разбираме началото на Тората ("Законът") така, както вероятно са го разбирали първите му читатели. Към края на нашата седмица успяхме да изучаваме първите 15 глави на "Битие" заедно с няколко свързани тематично Псалми и ключови пасажи от Стария завет. В последния ден имахме възможност да свържем всичко научено с Новия завет и да видим голямата картина на Божия план и Неговия непроменим характер. Всичко, което видяхме в Божието Слово отново и отново ни връща към хваление и благодарност пред Него - Творецът на всичко видимо и невидимо, Създателят на нашите сърца, Който докрай остава верен на Завета и любовта Си към нас! Наистина следваме и служим на един Велик Бог!

 

 

Вижте какво двама участници казаха за Трилогия:

 

„Благодаря на Бога за Трилогия - “Битие”! За пръв път изучавах Божието слово в такава дълбочина. Едно от любимите ми неща е, че изградих по-ясна представа за историческия контекст и светоглед на древните народи около евреите. Това ми помогна да разбера в по-голяма дълбочина колко любящ, дълготърпелив и милостив е Бог, въпреки нашия бунтовен живот. Разбрах колко е ключово да познаваме литературните похвати от еврейската поезия, използвани в Библията, за да я разбираме в нейната пълнота. Комбинирано с дълбоко приложеният метод на индуктивно изучаване, сега чувствам че имам още по-добри инструменти в ръце, за да продължа пътешествието си в опознаване на нашия Господ и Спасител, четейки Неговото слово.“  Димитър Русев

 

„Трилогията е едно прекрасно време, в което човек може да се отдели от всичко, за да изследва и се наслаждава в Божието слово. Време, в което осъзнаваш дълбочината на Словото, добиваш нови знания, сверяваш си часовника спрямо знанията, които вече имаш и НАЙ- ВАЖНОТО, откриваш Бога по нов начин или утвърждаваш вече познат такъв, което и в двата случая води до Негова прослава. За себе си разбрах, че от самото начало на Библията до нейния край, Бог по всякакъв начин ни показва любовта Си, обича реда и е справедлив. Прилежно бяха подготвени допълнителни материали, които да допълнят голямата картина. Благодаря ви БХСС, Бог да ви благославя и води според Своята воля! С удоволствие бих участвал в следващата Трилогия!“  Александър Лазаров

bottom of page