top of page

Formacion

‘Formación’ е испанската дума за формиране. В случая тя се отнася до необходимостта да се развиваме като цялостна личност на всяко ниво: физическо, емоционално, интелектуално и духовно. "... Докато се изобрази Христос във вас", Галатяни 4:19. Студентският лидерски Formación, проведен в Полша от 30 юли до 10 август насърчи ‘formación’ чрез широк спектър и разнообразие от тренировъчни стилове, включвайки: работа в екип, менторство, практическо служение в полза на местното общество, библейски експозиции, семинари, дискусионни групи и дейности на открито.

Тази година България изпрати двама делегати. Ето както казва една от тях -Деси: “През тези 2 седмици имах възможността да видя как Бог работи по целия свят, да изградя приятелства с хора от далечни за мен страни, да чуя много насърчения и свидетелства, да преодолея страховете си, да получа отговор на въпросите си, на молитвите си. Всеки един ден беше изпълнен с нови предизвикателства, които ми помогнаха да науча коя съм аз, кой е Бог, какво ми е дал и как иска да ме употреби за Негова слава. Научих колко много сила има в моето свидетелство, въпреки че съм отгледана в християнско семейство. Осъзнах колко важни са малките неща и как Бог ме учи чрез ежедневните преживявания. Започнах да оценям талантите, с които Бог е дарил хората около мен. Върнах се в България с огромно богатство, което не може да се изрази в нищо материално и благодаря на Бог за възможността да съм още една крачка по-близо до Него в своя духовен растеж.”

bottom of page