top of page

Европейска консултация за екипите на IFES

От 8 до 12 януари в Полша се проведе Европейска консултация за екипите на IFES от Централна и Източна Европа. В нея участваха представители на 14 страни. Почти целият български екип успя да пътува за събитието. Сутрешните сесии предлагаха нов поглед върху историята на Рут, което помогна на екипа да види отново действието на Бога въпреки злото около нас и понякога въпреки добрите човешки намерения.

По време на косултацията имаше представяния на различни движения и всички се молиха един за друг, опитаха вкусна храна от всички страни участнички, обмениха идеи и опит и прекараха безценно време в общение и като екип, и като работници в Европа и в едно и също служение.

bottom of page