top of page

Лидерски дни

По средата на всеки семестър провеждаме еднодневни регионални лидерски обучения, за да се грижим за лидерите на групите като общност, която учи заедно. 


Тази пролет едното събитие се проведе в офиса на БХСС в София  за водачите от София и Пловдив, където изучаваха образа на лидера като пастир, а второто - във Варна за лидерите от Варна, Бургас и Велико Търново, където разгледаха лидера като поклонник. Обученията не бяха идентични, но и в двете беше включена темата за обратната връзка и темата за благовестието и как да го правим естествена част от живота си.

Ето какво казаха двама от новите участници в събитията:

Този лидерски ден ми помогна да разбера и да осъзная, че Бог ме е пратил във Велико Търново, за да ме срещне с БХСС. Обучението ми даде много идеи как да общувам и да благовествам на моите невярващи приятели.“ Михаела Руменова, студентка във Велико Търново

Лидерският ден за мен беше много полезен! Беше много добре организиран и ми помогна да разбера какво се изисква от един лидер и как е най-добре да се водят изучаванията. Много полезни за мен бяха примерите и случките, свързани с благовестието, които Сайлъс спомена с международните студенти.“ Елена Пиперкова, студентка в Пловдив

bottom of page