top of page

Лидерски ден

На 18ти ноември се проведе регионално лидерско обучение в София и Варна. 

В София се събраха водачите от София и Пловдив, като времето им беше фокусирано върху темата за молитвата и примера на Исус. Лидерите разгледаха важността на молитвата в тяхната лична вяра и ръководещата им роля в студентските групи.  След това участниците имаха практическо време, посветено на планирането на бъдещи инициативи, свързани с молитвата в техните групи, обсъждаха идеи за тематични срещи, обучения и практически уроци, с цел да се възпламени интересът и участието в молитвени ангажименти.

Ето какво каза една от студентките:

"Лидерският ден ми беше полезен с това, че успях да видя една тотално различна и красива страна на молитвата, която дори не осъзнавах, че съществува. Помогна ми да видя различни гледни точки, и ме научи на това да бъда по-търпелива към начините, по които хората се молят. Все пак Бог ни е създал да бъдем уникални"


В същия ден се проведе лидерско обучение и във Варна.  За първи път студентите от Бургас и Търново не успяха да пътуват за регионалния лидерски ден и в него участваха само студентските водачи на групите във Варна. За сметка на това те споделиха, че това е един от най-полезните дни на обучение, които са имали в БХСС. Темата беше свързана с благовестието и студентите обсъждаха как техните групи могат да бъдат по-привлекателни за приятелите им и как да достигат повече студенти. Във втората половина на деня групата планира какви промени искат да въведат през следващия семестър, какви материали искат да изработят и  какво празнично събитие би събрало повече студенти през декември, които да се замислят за причината да празнуваме. Всички много се вълнуват за решенията и новите проекти, които предстоят в БХСС-Варна и организирането на някои от идеите им вече е в ход. Нека се молим студентите да видят повече от приятелите си на срещите и събитията в БХСС в цялата страна.

bottom of page