top of page

Европейска консултация за студентски работници 2023

От 16 до 20 януари в Полша се проведе Европейска консултация за екипите на IFES от Централна и Източна Европа. В нея участваха представители на 10 страни. Половината от българския екип успя да пътува за събитието. 


Всеки ден предлагаше различен фокус върху 2 Послание към Тимотей и към аспектите на това как изпълняваме Божията мисия. В първия ден имахме възможност всеки лично за себе си да направи анализ на изминалата година и да прекара време в молитва и благодарност към Бога. Втория ден фокусът беше как Екипът ни се справя в работата заедно и можахме да погледнем от различни ъгли нашите силни и слаби страни като съработници. В третия ден акцентът падна на нашата мисия като Екип. Чухме представяния на различни движения, обменихме идеи и опит, и прекарахме безценно време заедно в молитва и общение.

Благодарим на Бог за всичко, което ни откри!

bottom of page