top of page

Управителен съвет

На 01 октомври 2022 година се проведе Общо събрание на членовете на БХСС. Основна точка в Дневния ред на събранието беше избор на нов Управителен съвет.


Съставът на Управителния съвет е от 5-ма души, които се избират по няколко основни критерии. По време на ОС бяха преизбрани 3-ма членове от досегашния УС,  двама подадоха заявление за напускане поради лични причини: Христина Чайковска и Мария Александрова, и за това се наложи избор на нови двама, които са Евелина Станкова и Крейг Уайрънс.

След избора на новия състав на УС бяха избрани и следните позиции: Председател на УС остава Гергана Станчева, Финанси и каса– Георги Койчев и Тодор Тодоров  и секретар - Евелина Станкова.


Благодарни сме на Бог за този екип и времето, в което ще работим заедно.

bottom of page