top of page

Трилогия: Историята на храма

Проведохме ежегодния си индуктивен лагер за изучаване на Библията от 18 до 22 септември. Тази година темата на нашето изучаване беше Храма в Библията. Разгледахме пасажи от Адам в Градината чак до невястата на Христос в новото творение и бяхме насърчени от голямата истина, че Бог е отворил начин хората да Го познаят и да живеят с Него.


Тази година „Трилогия“ беше онлайн, поради пандемията. Липсваше ни да бъдем заедно през тези дни, но онлайн форматът позволи да включим повече хора - включително група студенти от „Св. Тривелий“.


Прочетете няколко от свидетелствата от тазгодишната Трилогия:


„Невероятен е Божия план да живее с хората. Чрез Исус Той кани всички хора в Неговото присъствие и е направил всеки един от нас вярващите да е като храм, който разширява Божието царство тук на земята.“


„Вземам за себе си това, че Бог иска винаги да бъда в състояние да се срещам с Него, да израствам в святост и да знам, че аз нося със себе си Бог на света. За наученото: наистина, много са нещата, които научих, но това, че Божията градина, храмът са модела, които Бог иска да изгради тук на земята, в сърцата ни, е най-ценното.“


„Бог иска да има среща с мен и чрез нея да ме очиства, променя и използва, за да достига хората около мен. Божието присъствие в живота ми заслужава да бъде празнувано редовно и аз имам нужда да помня това присъствие. Молитвата е моят отклик на обещанията на Бога. Това, че Бог ме е спасил не е крайната цел. Бог иска да спаси света и иска да живее с мен, да имаме взаимоотношение! Аз трябва да функционирам като Божия храм в света и трябва да пазя този храм, разпознавайки кое е чисто и свято и кое не е. Бог иска само вярност и доверие и Той ще ме очиства, променя и използва.“

bottom of page