top of page

Национален форум

В края на февруари месец бяхме отново в Трявна за нашия годишен Национален форум за студенти и завършили БХСС. Присъстваха около 50 души и заедно продължихме темата за съживлението от Европейската конференция по евангелизация, в която много от нас участваха в края на 2019-та. За първи път на форума използвахме едни и същи пасажи във всяка сесия. Заедно изучавахме Деяния 8-10, но разглеждахме текста всеки път по различен начин, за да видим от опит богатството на Божието слово. По време на първата сесия разгледахме ролята на Бог в тези истории, след това - нашата роля. Накрая обсъдихме какво означават тези истории за хората около нас и как можем да бъдем активни в достигането им. Говорихме за това как често си представяме съживлението като голям брой хора, но както видяхме във всяка от тези истории, Бог използва всеки един от своите последователи, за да достигне до конкретен човек и чрез тези конкретни хора много други бяха спасени. Обсъдихме как това означава, че трябва да бъдем активни в следването на Божието водителство за споделяне на Евангелието с тези около нас и че трябва да прекарваме време в изграждане на лични взаимоотношения с тях. Чрез интерактивно време  в преминаване на 3 стаи с различно послание бяхме насърчени да помислим как съживлението започва в нас и дали има неща, които трябва да оставим зад себе си, за да следваме Бог по-пълно.


Имаше време и да чуем от някои студенти за това, което са научили на конференцията „Съживи“ в Германия, след което прекарахме време в хваление и молитва пред Бог заедно. Някои от студентите казаха, че това е най-добрият форум, който са посещавали и че има много неща, които ще вземат със себе си и много неща, за които продължават да мислят. Ето някои отзиви от студенти, които посетиха форума на БХСС за първи път тази година:


„Изключително съм благословен, че можех да присъствам. Направиха ми много силно впечатление две неща: темите, за които разговаряхме и Словото, което изучавахме с разбиране и яснота. Имаше баланс между сериозността на Словото и възможността да се опознаваме и сприятеляваме. Усетих една братска близост от всички, въпреки че не познавах почти никого, понеже съм за първа година студент. Това ме зарадва много!“
Тимотей


“За мен форумът на БХСС бе преживяване, което ми помогна да видя по-мащабно голямата картина, в която всеки вярващ участва. Съживлението на нашите сърца за Господа е от толкова голямо значение за това последно време, в което живеем, да Го търсим и да жадуваме Той да ни променя и да ни употребява за Негова слава. Благословена съм, че присъствах и съм насърчена да видя работата на Бог в животите на толкова много млади хора днес!“
Даниела


Молим се през следващите месеци да видим плодове от тази конференция, докато студентите активно споделят наученото с тези около тях и всички заедно действаме, за да видим съживлението да настъпва в България!

bottom of page