Толкова велик си Ти

Толкова велик си Ти, 

толкова добър си Ти към мен! 

Ще кажа: Още дай,  

още от Теб в моето сърце!  


Ти си Канара, аз на Тебе уповавам! 

Само Ти заслужаваш аз да Те прославям!  

Мой Спасител си, мой Приятел си и мой Цар! 


Всяка сълза Ти ще изтриеш! 

Всяка мечта, знам, ще се сбъдне във Теб! 

Всяка лъжа, знам, ще изчезне!  

Всяка тъга Ти ще смениш със радост!