Само Ти достоен Си

Идваме при Тебе със песен, 

идваме при Тебе с хвала!  

С благодарност идваме, 

ние ще празнуваме!  


С нас е и небето, силата е тук!  

И със вик:” Алилуя!” величаем 

и хвалим Те сега!   


Само Ти достоен Си  

за почит и хвала!  

Тебе хвалим Исус 

и затова сме тук! 


BRIDGE:  Всичко вътре в мене 

се стреми към Теб,  

Твойта сила, величие, мир и благодат!  

С песни, танци, с радостни сърца  

величаем Те, Исус, Ти ни даде свобода