Преди всичко

Ти си истински живот. 

Ти си истинска любов.  

Пленяваш моето сърце.  

Аз искам повече от Теб. 


И преди всичко, 

аз искам да съм с Тебе, мой Исусе.  

Да пия от Теб! 

Да виждам Твоето лице, да чувствам Твоето  сърце.  

Аз искам да съм с Теб

Обичам Те, Исус