Никой враг

Никой враг не може да ни спре  

Бог има сила, кой ще ни попречи!  

Чуй и приеми, сам Бог ни е изпратил!  

Хвали Го! 

Име един по-верен и от брат, 

Исус е Приятел, няма като Него! 

Чуй и приеми, Него за Спасител! 

Хвали Го!  


Хвали Го! / 5 

О-о, Хвали Го!  


Бог има план за всички народи. 

Исус е Господар, на цялата земя. 

Чуй и приеми, светът е нашата цел! 

Хвали Го! 

Събаряме крепости и мисли, 

издигнати високо против Бога. 

Чуй и приеми, време е за пробив! 

Хвали Го!  


Щом Бог е откъм нас – Бог е откъм нас  

Кой ще е против нас / 2 

С огън изпълни ме, c огън изпълни ме   

Хвали Го! 

Аз ще Го хваля, Аз ще Го хваля, 

Аз ще Го хваля с цяло сърце.  

Аз ще Го хваля, Аз ще Го хваля, 

Аз ще Го хваля с цяло сърце