Към Теб ще тичам аз

Ти грижиш се за всеки утеха Си за мен  

любовта Ти сега е във мойто сърце  

Твойта милост познавам аз  


Желая да Ти служа  

с живота си до край  

Твойта слава ме изпълва днес  

и навсякъде е с мен  


Към Теб ще тичам аз  

към Твойта истина 

не чрез мощ не чрез сила  

но чрез Духът на Господа  

Докрай ще тичам аз  

щом чуя Твоя глас 

нека живея във славата Ти днес.