Идвам да те хваля

1. Дойде светлина,  

тъмнината прогони  

отвори очите ми Ти.  

Моето сърце Ти плени  

с прелестта Си,  

за Тебе са моите дни.  


Идвам да Те хваля  

и да се покланям 

идвам да Ти кажа 

Ти Си мой Бог 

Ти Си тъй чудесен 

Ти Си тъй прекрасен

Ти Си тъй достоен, 

Бог велик. 


2. Цар всемогъщ, 

в небесата прославен, 

издигнат над всичко стоиш. 

Ти се смири и дойде на земята 

живота Си даде за нас.  


Аз никога не ще разбера  

цената за моята свобода