За кръста

1. Теб обичам за това, 

че на кръст за мен умря,  

чрез скръбта си Ти ми донесе мир.  

Дойде на този свят студен,  

цената да платиш за мен.  

Вместо мен умря, за да съм спасен,  

вместо мен умря, за да съм спасен


Теб обичам за това,  

Колко чуден си Господи, 

обичам за това, че Исус, Ти понесе всичко.   

Поруган бе, зле бичуван  

и наказан вместо мен.  

Наранен бе и отхвърлен  

в милостта Ти съм спасен.


2. Приятелят на грешници, 

превъзходен в милост Си. 

В твоята скъпа кръв аз съм изцелен. 

на този стар, груб кръст, 

бе наказан, бе презрян, 

но чрез Твойта смърт, аз намерих мир

но чрез Твойта смърт, аз намерих мир.