Ела, за да се поклониш

Ела, за да се поклониш днес!  

Ела да предадеш сърцето си! 

Ела, точно какъвто си днес!  

Ела да се преклониш пред твоя Бог! Ела!  


Всеки ще Ти се поклони – Ти Си Бог!   

Всеки ще Те изповяда!  

Най-великото богатство 

за всички, избрали Теб! /2