Да Те познавам повече

Ожидам, с ръце да Те докосна.  

Закрилник, към Теб прибягвам. 

Прегръщаш ме, така ожида сърцето ми  


Да Те познавам, всичко Си за мен  

Да Те познавам аз