Да, Той е на трона

Да, Той е на трона, Исус е на трона!  

Той възкръсна от смъртта!  

Цялото небе ликува и приветства своя Цар! 

Музика и звук от песни изпълват с радост вечността!  

Исус Христос е Победител! Той е на трона!  


Когато аз съм тъжен, когато аз съм сам.  

Аз знам, че има сила в името Исус Христос!  

Почвам силно да се моля, издигам глас към вечността! 

И небето над мен се отваря, и виждам трона на моя Баща!