Всеки нов ден

Всеки нов ден   

във славата Ти, 

виждам с очи  

богатствата Ти.  

И в Твоята святост  

се покланям щастлив! 

Мойта любов Си Ти! 


Призови ме в благодатта,  

в реката, течаща от Твоя храм! 

Ти ме омий и ще съм чист! 

Мойта любов Си Ти!