Винаги Си бил отворена врата

Боже мой, обичаш ме!  

Вътре в сърцето Ти живея,  

Толкова добър и толкова верен  

Си към мен, към мен!  


Винаги Си бил за мен,  

Отворена врата!  

И чакаш ме да мина  

аз през нея!  

Сърцето ми, душата ми  

Обича Те сега!  

Обичам Те, Исус, 

за Теб копнея. 


И мисля си за Твоята любов 

вътре в мен