Велики Боже

1. Велики Боже, гледам световете,  

създадени от Твоята ръка.  

Като се взирам в твоите творения,  

що с мъдрост управляваш всякога. 


2. Щом вдигна поглед към простора звезден 

с безбройните светящи светила 

и денем видя слънчев лъч небесен, 

разливащ вредом чудна светлина. 


Тогаз с възторг извиквам, Боже мой  

велик Си Ти, Велик Си Ти  


3. Когато в Словото Твое прочитам 

за Твоите велики чудеса 

и как народа свой Си ръководил 

наказвал, но обичал всякога. 


4. Кога Спасителя с любов и милост 

съзра сред бедност и сред нищета, 

кога го видя там на кръста с горест, 

разпнат за греховете на света